SANACE VLHKÉHO ZDIVA

Jak správně postupovat?

Nadměrná vlhkost zdiva je často příčinou vážných poruch stavebních objektů. Při vzlínání vody jsou do konstrukcí vnášeny vodorozpustné soli přítomné v okolní zemině. Jedná se zejména o sírany, dusičnany a chloridy. Usazují se v odpařovací zóně omítky a zmenšují průměr pórů stavebních materiálů. Dochází k nárůstu kapilární vzlínavosti a zvýšení schopnosti materiálů hygroskopicky (ze vzdušné vlhkosti) přijímat a vázat vodu. Hydratační a krystalizační tlaky solí vedou k dalšímu poškození stavebních materiálů.

Nadměrná vlhkost konstrukcí zvyšuje vlhkost vzduchu místností a snižuje tepelně izolační vlastnosti zdiva, podporuje růst plísní, je i příčinou hniloby dřevěných prvků. Pro odstranění těchto negativních jevů je nezbytné provést sanaci postižených konstrukcí, tj. zabránit pronikání vlhkosti a povrchové úpravy řešit tak, aby bylo omezeno působení vody i solí.

Cesta k úspěšnému řešení problému vlhkosti zdiva vede od stanovení příčin, přes návrh a realizaci sanačních opatření, až k úspěšnému odstranění problémů. Bohužel se často setkáváme s postupem téměř opačným, který pohltí stejné náklady i úsilí, jako kvalitně realizovaná sanační opatření, nevede však k odstranění příčin a k vyřešení problému.

Diagnostika pro sanace

Základem úspěšné sanace je jednoznačné stanovení příčin vlhkostních poruch a podrobné poznání složení a vlastností zdiva i celé stavby. Podrobným průzkumem zjistíme složení a vlastnosti zdiva, pozici terénu a další vlivy na stavbu. Určíme příčiny zvýšení vlhkosti, obsah solí a stupeň nasycení zdiva vodou. Provedeme analýzu způsobu užívání objektu před sanací a provozu stavby po dokončení sanace.

provádíme měření

zajišťujeme laboratorní analýzy

 

Řešení vlhkosti zdiva

Jak správně postupovat

Cesta k úspěšnému řešení problému vlhkosti zdiva vede od stanovení příčin, přes návrha realizaci sanačních opatření...

více
Návrh sanace zdiva

Návrh sanačních opatření

Podle výsledku průzkumu navrhneme koncept sanace, postup provádění a návaznost jednotlivých sanačních opatření.

více
Metody sanace zdiva

Metody sanace zdiva

Možné postupy zahrnují chemickou injektáž, mechanické metody, vzduchové dutiny a elektroosmózu.

více