Plošné hydroizolace

Související sanační opatření

Vytvořením dodatečné hydroizolace vlhkého zdiva nelze v naprosté většině případů považovat sanaci za ukončenou. Aby bylo zabráněno přímému zatékání vody do zdiva, je nezbytné provést i základní stavební opatření (např. vyčištění komínových těles, zaústění dešťových svodů do kanalizace, odvodnění venkovního terénu, opravu zdravotně technických instalací apod.). Komplexní sanace musí vyřešit i návaznosti na další hydroizolace, režim větrání prostor a vysoušení zbytkové vlhkosti injektovaného zdiva. Důležité je provést opatření pro snížení účinků vodorozpustných solí přítomných ve zdivu. Pro související opatření nabízí IMESTA několik výrobků, které pomohou k dosažení optimálního výsledku sanačních opatření.

Impregnace IMESTA N55

Těsnící stěrka SINER TS

Dvousložková minerální izolace na bázi polymercementu. Používá se pro aplikaci v interiéru i exteriéru budov. Pro bezproblémovou bezpečnou funkci izolace je nutné SINER® TS nanést na čistý soudržný podklad nejméně ve dvou vrstvách, celkem 2 až 3 mm.

Hydrofobizační přísada IMESTA® IBS 50

Silikonový emulzní přípravek určený k hydrofobizaci maltových směsí, zejména omítek při provádění sanačních prací na vlhkých objektech.
Přidáním v množství 0,5 až 0,8 % objemu hotové malty získáme materiál s vynikajícími vodoodpudivými vlastnostmi, které zaručují maximální snížení nasákavosti omítky. IMESTA® IBS 50 zvýší množství a objem pórů v omítce, tím i její elasticitu a odolnost proti praskání. Přípravek se vmíchá do připravované malty před přidáním vody, malta se dále zpracovává běžnými postupy.

Řešení vlhkosti zdiva

Jak správně postupovat

Cesta k úspěšnému řešení problému vlhkosti zdiva vede od stanovení příčin, přes návrha realizaci sanačních opatření...

více
Návrh sanace zdiva

Návrh sanačních opatření

Podle výsledku průzkumu navrhneme koncept sanace, postup provádění a návaznost jednotlivých sanačních opatření.

více
Metody sanace zdiva

Metody sanace zdiva

Možné postupy zahrnují chemickou injektáž, mechanické metody, vzduchové dutiny a elektroosmózu.

více