Návrh sanace vlhkého zdiva

Průzkum stavby a návrh sanačních opatření

Podle výsledku průzkumu a jejich interpretace navrhneme koncept sanace, postup provádění a návaznost jednotlivých sanačních opatření. Zvolené metody musí odpovídat výsledkům analýzy a v případě památkově chráněných staveb respektovat ochranu historických materiálů. Je-li stavebním průzkumem potvrzena jako příčina poruch vzlínající vlhkost, je nutné vytvořit účinnou bariéru bránící pronikání vody do konstrukcí.

Při návrhu sanace je nutné vyřešit i problematiku zasolení zdiva. Opomenutím vlivu solí dochází později k poruchám, jež bývají mylně přisuzovány špatné funkci hydroizolace nebo injektáže. Vodorozpustné soli mají totiž schopnost na sebe vázat vzdušnou vlhkost a zasolené stavební materiály se pak projevují v povrchových vrstvách jako vlhké. Povrchové úpravy zdiva proti solím mají jen krátkodobý účinek, pokud není zdivo zároveň separováno od zdroje vlhkosti a solí.

Součástí konceptu sanace musí být i stanovení režimu vysoušení a větrání, a to nejen během provádění prací, ale i po dokončení sanačních prací. Nadměrná vlhkost ze sanovaných konstrukcí se musí postupně odpařit a odvětrat ze sanovaných prostor. K tomu je potřeba teplo (tepelná energie pro odpařování vody) a dostatečné větrání. Je třeba mít na paměti, že se často jedná o velké množství vody v řádech stovek až tisíců litrů, které opouští sanované konstrukce poměrně dlouho po dokončení sanace (několik měsíců až let).

Pro sanační práce většího rozsahu Vám zpracujeme projekt, který detailně popisuje koncept sanace, způsob provádění izolačních a sanačních prací, režim větrání a podmínky nového užívání stavby.

Řešení vlhkosti zdiva

Jak správně postupovat

Cesta k úspěšnému řešení problému vlhkosti zdiva vede od stanovení příčin, přes návrha realizaci sanačních opatření...

více
Návrh sanace zdiva

Návrh sanačních opatření

Podle výsledku průzkumu navrhneme koncept sanace, postup provádění a návaznost jednotlivých sanačních opatření.

více
Metody sanace zdiva

Metody sanace zdiva

Možné postupy zahrnují chemickou injektáž, mechanické metody, vzduchové dutiny a elektroosmózu.

více