SANACE VLHKÉHO ZDIVA


Metody sanace zdiva

Součástí odvlhčení budov je často doplnění chybějící hydroizolace nebo nahrazení izolace porušené, případně potlačení vzlínání vody jiným způsobem. Možné postupy zahrnují chemickou injektáž, mechanické metody, vzduchové dutiny a elektroosmózu. Mimo to bývá nutné použít sanační nebo hydrofobní omítky, impregnace a hydroizolační stěrkové materiály

Chemické injektáže

Rychlá aplikace, vysoká variabilita, malý stavební zásah

Silikonové injektáže proti vzlínání

Injektáž tlaková silikonovou mikroemulzí

Provádíme injektováním silikonové mikroemulze IMESTA IW 550 do vrtů ve zdivu. Průměr vrtání zpravidla 10 mm, rozteč vrtů 10 až 12 cm, hloubka vrtání odpovídá tloušťce zdiva bez cca 5 cm.
Výhodou je vysoká variabilita, lze vytvořit vodorovné, šikmé i svislé clony. Metoda je vhodná pro cihelné, kamenné, smíšené i hliněné zdivo. Výborně použitelné i pro zdivo z tvárnic a dutinových cihel. Pomocí injektáže mikroemulzí IMESTA IW 550 je možné vytvářet i plošné clony proti zemní vlhkosti.

Injektáž HYDROCREME INC

Provádíme injektováním silikonového krému IMESTA HYDROCREME INC do vrtů ve zdivu. Vrtání 10mm po 10 cm nebo 12mm po 12 cm, hloubka vrtání odpovídá tloušťce zdiva bez cca 3 cm.
Výhodou je jednoduchá aplikace a vysoká variabilita. Je možné vytvořit vodorovné, šikmé i svislé i plošné clony. Lze použít pro cihelné, kamenné, smíšené i hliněné zdivo. Vhodné i pro zdivo z tvárnic a dutinových cihel.

Mechanické metody

Odvětrávací dutinové systémy

Elektroosmóza

 

Řešení vlhkosti zdiva

Jak správně postupovat

Cesta k úspěšnému řešení problému vlhkosti zdiva vede od stanovení příčin, přes návrha realizaci sanačních opatření...

více
Návrh sanace zdiva

Návrh sanačních opatření

Podle výsledku průzkumu navrhneme koncept sanace, postup provádění a návaznost jednotlivých sanačních opatření.

více
Metody sanace zdiva

Metody sanace zdiva

Možné postupy zahrnují chemickou injektáž, mechanické metody, vzduchové dutiny a elektroosmózu.

více